موضوع فعاليت‌ها

این موضوعات در واقع همان مجوزهای صادر شده از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

1 گردآوري، تأليف، تدوين مقالات، ترجمه (غيررسمي) متون و كتاب به زبانهاي خارجي و يا بالعكس.

2- مشاركت در برگزاري همايش و سمينار و همكاري در برپايي نمايشگاه و جشنواره هاي فرهنگي هنري.

3- ارائه خدمات پيمان مديريت براي اجراي پروژه‌هاي فرهنگي هنري.

4- تهيه فيلمهاي کوتاه مدت ويدئويي، انيميشن و رايانه‌اي اعم از داستاني، مستند، آموزشي، صنعتي و تاريخي متناسب با اهداف مؤسسه و مطابق با ضوابط مربوطه و اخذ مجوز های لازم از معاونت سینمایی.

5 همکاری جهت گسترش تحقیقات، اجرای طرح های پژوهشی، فرهنگی هنری، گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ایران و سایر کشورها

6-  عرضه محصولات رایانه ای مجاز در زمینه زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی و علوم قرآنی

اساسنامه موسسه عصر طلوع ایمان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اساسنامه موسسه فرهنگي و هنري

   عصرطلوع ایمان   

با نام خدا به انگيزه ارتقاي سطح دانش و بينش عمومي و اعتلاي فرهنگ و هنر کشور و ترويج و اشاعه فرهنگ و هنر اصيل ايراني و اسلامي و براساس اهداف فرهنگي مصرحه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با التزام به رعايت مقررات موضوعه کشوري و ضوابط حاکم بر تاسيس مؤسسات و مراکز فرهنگي و بر طبق مشخصات و شرايط پيش بيني شده در اين اساسنامه موسسه فرهنگي و هنري  عصر طلوع ایمان   تشکيل ميگردد.

فصل اول کليات،  تعاريف،  اهداف و موضوع فعاليت

ماده 1 –  نام مؤسسه: مؤسسه فرهنگي و هنري”            عصر طلوع ایمان                 ” مي‌باشد که براي اختصار ذيلاً مؤسسه ناميده مي‌شود.

ماده 2 – نوع موسسه که با اهداف فرهنگي و مقاصد غير تجاري، غير سياسي و غير صنفي تاسيس شده انتفاعي است. (غير قابل تغيير)

ماده 3 – سرمايه مؤسسه و تابعیت آن ايراني است. (غير قابل تغيير)

ماده 4 – مدت فعاليت مؤسسه از تاريخ صدور مجوز و ثبت رسمي تا زماني خواهد بود که مجوز مؤسسه مورد تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ‌باشد. لغو، عدم تمديد يا عدم تاييد مجوز مربوطه از سوي وزارتخانه مذکور باعث پايان مدت فعاليت موسسه خواهد شد. اداره ثبت شرکتها پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي راساً نسبت به کان لم يکن کردن ثبت و اعلام آن به طرق مقتضي اقدام خواهد کرد. (غير قابل تغيير)

ماده 5 – نشاني مؤسسه:

اصفهان خیابان کاوه جنب مجتمع آموزشی سادات کوچه 24 کوچه شکوفه 1 کوچه سعدی پلاک 66

ماده 6 – تغيير نشاني مؤسسه با تصويب مؤسسان و یا اطلاع قبلي و تاييد هيات رسیدگي به امور مراکز فرهنگي بلامانع است.

ماده 7 – سرمايه اوليه و دارايي و منابع درآمد مؤسسه به شرح زير است:

الف – مبلغ                20000000   ريال که در بدو تأسيس مؤسسه از سوي مؤسسان به قرار:

(محمد فاطمی پور)                    مبلغ                                 5000000                 ريال

(عباس شاکری)                         مبلغ                                           5000000         ريال

(حسنعلی هادیان)                       مبلغ                                          5000000         ريال

(حسین مهدیزاده نراقی)               مبلغ                                         5000000          ريال

تأمين و تسليم شد.

ب – منابع درآمد مؤسسه:

1- ارائه خدمات پیمان مدیریت پروژه های فرهنگی هنری

2- فروش محصولات

ماده 8 – اهداف و موضوع فعاليت مؤسسه به شرح زير است:

الف: اهداف: بالا بردن سطح فرهنگی جامعه و اجرای پروژه های فرهنگی ارگان ها در جهت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی

ب: ارتقای سطح دینی و مذهبی جامعه

ارائه خدمات تحقیقاتی و پژوهشی در جهت تقویت نظام جمهوری اسلامی

 

موضوع فعاليت‌ها:

1 گردآوري، تأليف، تدوين مقالات، ترجمه (غيررسمي) متون و كتاب به زبانهاي خارجي و يا بالعكس.

2- مشاركت در برگزاري همايش و سمينار و همكاري در برپايي نمايشگاه و جشنواره هاي فرهنگي هنري.

3- ارائه خدمات پيمان مديريت براي اجراي پروژه‌هاي فرهنگي هنري.

4- تهيه فيلمهاي کوتاه مدت ويدئويي، انيميشن و رايانه‌اي اعم از داستاني، مستند، آموزشي، صنعتي و تاريخي متناسب با اهداف مؤسسه و مطابق با ضوابط مربوطه و اخذ مجوز های لازم از معاونت سینمایی.

5 همکاری جهت گسترش تحقیقات، اجرای طرح های پژوهشی، فرهنگی هنری، گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ایران و سایر کشورها

6-  عرضه محصولات رایانه ای مجاز در زمینه زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی و علوم قرآنی

موسسه پس از اخذ مجوز فعالیتهای خاص مصوب از مراجع ذیربط و رعایت ضوابط هیئت رسیدگی مجاز به انجام فعالیتهای مزبور می باشد.

ماده 9 – کليه فعاليت‌ها و اقدامات مؤسسه بايد در چهارچوب قوانين و مقررات موضوعه کشوري و سياست‌هاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هماهنگ با برنامه‌هاي فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام پذيرد. (غير قابل تغيير)

ماده 10 – هرگونه تغيير در موضوع و اهداف مؤسسه بايد قبل از ثبت تغييرات با اطلاع و تأييد هيأت رسيدگي به امور مراکز فرهنگی انجام گردد. (غير قابل تغيير)

ماده 11 – به منظور نیل به اهداف و موضوع فعالیتهای فرهنگی، هنری پیش بینی شده در اساسنامه، موسسه می تواند با رعایت مقررات مربوطه به عمليات زير مبادرت نمايد:

- تهيه و تأمين مواد و کالاهاي مورد نياز و تدارک وسايل و ابزار و کار و تلاش به منظور تأمين هزينه‌هاي مؤسسه.

- سرمايه گذاري و مشارکت با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور بالا بردن سطح کارآيي و توانايي‌هاي مؤسسه.

- انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه.

- تحصيل وام يا اعتبار از اشخاص، بانکها و مؤسسات اعتباري و قبول هدايا و اعطاي جوايز به اشخاص.

ماده 12: هرگاه انجام و اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مؤسسه با وظايف و اختيارات برخي از سازمانها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي و وزارتخانه‌ها ارتباط داشته باشد، قبل از انجام و اجراي آن نسبت به کسب مجوز از مراکز ذکر شده ذيربط اقدام خواهد شد. (غير قابل تغيير)

 

فصل دوم ارکان اصلي مؤسسه

ماده 13 – ارکان اصلي و تشکيلات اساسي مؤسسه به شرح زير است:

الف – مؤسسان (مجمع عمومي)

ب – هيأت مديره

ج – مدير عامل

د – بازرس

ماده 14 – افرادي که با تصويب مؤسسين اوليه مجمع عمومي را تشکيل مي‌دهند بايد تمام صلاحيت‌هاي لازم براي مؤسس اوليه را دارا بوده و به تأييد هيأت رسيدگي به امور مراکز فرهنگي برسند.

ماده15– مؤسسان از بدو تأسيس مؤسسه و پس از برگزاري مجمع عمومي در قالب مجمع عمومي، مسئول سياست گذاري و تصميم گيري و تعيين کننده خط مشي کلي مؤسسه بوده و داراي اختيارات و وظايف زير مي‌باشند:

الف – تصويب بودجه و تراز مالي.

ب – تعيين و تصويب سياست‌هاي کلي و خط مشي و برنامه‌هاي آتی و تصويب آيين نامه و دستور العمل‌ اجرايي مؤسسه.

ج – انتخاب هيأت مديره و مدير عامل و در صورت لزوم بازرس.

د – استماع گزارش هيأت مديره و مدير عامل و رسيدگي به آن و اظهار درباره گزارش بازرس (در صورت انتخاب).

ه ـ تصويب اساسنامه، تصويب و قبول عضويت اعضاي جديد مؤسسه با رعايت ضوابط مصوب مؤسسان و تأييد قبلي هيأت رسيدگي به امور مراکز فرهنگي . (غير قابل تغيير)

و – تعيين روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهي‌ها و دعوتنامه‌هاي مؤسسه و انتشار تصميمات قانوني. (غير قابل تغيير)

ز – تغيير و اصلاح مواد اساسنامه با رعايت ضوابط قانونی و با تأييد قبلي هيأت رسيدگي به امور مراکز فرهنگي. (غير قابل تغيير)

ماده 16 – جلسات مجمع عمومي سالي يک بار در محل مؤسسه تشکيل خواهد شد و براي رسميت يافتن جلسه، حضور تمامي اعضاء ضروري است و تصميمات با اکثر آراء اتخاذ خواهد شد و در صورت عدم حضور کليه اعضاء حضور دو سوم اعضاء مؤسس كه صاحب اكثريت سرمايه نيز باشند در جلسات بعدي ملاک تصميم‌گيري خواهد بود. تشکيل جلسات عادي مجمع عمومي به طور فوق العاده در هر زمان بلامانع است.

ماده 17 – جلسات مجمع عمومي به درخواست اعضاي مجمع يا رئيس هيأت مديره يا مدير عامل تشکيل می گردد و در دعوتنامه که به صورت کتبي و دو هفته قبل از تشکيل جلسه ارسال خواهد شد، باید دستور جلسه و ساعت حضور و محل جلسه قيد شده باشد.

ماده 18 – امور اجرايي مؤسسه توسط هيأت مديره‌اي حداقل متشکل از 2  نفر که براي مدت 2 سال توسط مجمع عمومي (موسسان) انتخاب مي‌شوند اداره خواهد شد. تغيير هيأت مديره براساس اساسنامه و طبق صورتجلسه تنظيمي توسط مؤسسان خواهد بود.

ماده 19 – جلسات هيأت مديره با حضور اکثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اکثريت آراي موافق معتبر خواهد بود و در صورت تساوي آراء رأي طرفي که مدير عامل موافق آن است، لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 20 – شرکت اعضاي هيأت مديره در جلسات که حداقل هر        روز يکبار در محل مؤسسه تشکيل خواهد شد الزامي است. هيأت مديره در اولين جلسه از بين خود يک نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره انتخاب مي نمايند.

همچنين هيأت مديره می تواند در صورت لزوم براي ساير اعضاء سمتهاي ديگري تعيين نمايد. تجديد انتخاب هيأت مديره براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است و رئيس هيأت مديره مي‌تواند در عين حال سمت مدير عامل مؤسسه را دارا باشد.

ماده 21 – رئيس هيأت مديره و مدير عامل به عنوان نمايندگان قانوني مؤسسه داراي تمامي اختيارات لازم قانوني اجرايي بوده و مي‌توانند اختيارات محوله را بين خود تقسيم نمايند؛ اهم وظايف آنان به شرح زير است:

- حفظ و حراست از اموال مؤسسه، تهيه صورت دارايي از اموال آن.

- رسيدگي به حسابهاي مؤسسه، پرداخت بدهيها و وصول مطالبات.

- اجراي مصوبات مجمع عمومي (مؤسسان) در ارتباط با امور مؤسسه.

- تهيه و تنظيم بودجه و تراز مالي و تنظيم آيين نامه و دستورالعمل و روشهاي اجراي آن پس از تصويب مجمع.

- افتتاح حساب در بانکها و خريد و فروش و اجاره و عقد قراردادهاي لازم با اشخاص.

- طرح و تعقيب دعاوي اعم از حقوقي و جزايي در مراحل مختلف دادرسي و ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور، انتخاب وکيل با حق توکيل غير و اعطاي اختيارات لازم به وکلا و عزل آنان قطع و فصل دعاوي از طريق صلح و سازش، پيگيري و انجام تمامي امور و مسائل قضايي، مالياتي، ثبتي و انجام تمامي اقدامات و تشريفات قانوني و اقدام به ثبت و انتشار آنها و انجام امور مؤسسه در حدود ضوابط اساسنامه و اقدامات اجرايي.

ماده 22 – هيأت مديره مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد و مدير عامل نيز مي‌تواند يک نفر را به سمت قائم مقام خود انتخاب و قسمتي از اختيارات محوله را به وي واگذار کند.

ماده 23 – با توجه به اينکه مدير عامل موسسه به عنوان مجري تصميمات هيأت مديره، مسئوليتهاي اداري و اجرايي مؤسسه را عهده دار است مي‌تواند با داشتن حق عزل و نصب کارکنان و اداره و تمشيت امور و تدوين طرحها و برنامه‌ها و ايجاد ارتباط و همکاري با مسئولان و اشخاص حقيقي و حقوقي و جلب مشارکت آنها در انجام فعاليت‌هاي مؤسسه اقدامات لازم را انجام دهد و در قبال مؤسسه و هيأت مديره مسئول است.

ماده 24 – مؤسسان (مجمع عمومي) مي‌توانند به منظور بررسي اسناد و امور مالي و تهيه گزارش از وضعيت حسابهاي سالانه و اعلام نظر درباره گزارش مدير عامل و هيأت مديره يک نفر را به عنوان بازرس اصلي براي يک سال از بين خود يا خارج انتخاب نمايند، بازرس نبايد از اعضاي هيأت مديره باشد.

ماده 25 – بازرس بدون اينکه حق دخالت مستقيم در امور اجرايي مؤسسه را داشته باشد در هر زمان مي‌تواند به اسناد و مدارک و پرونده‌ها مراجعه و اطلاعات لازم را کسب و عند اللزوم تذکرات ضروري را به مسئولان و متصديان امر بدهد و در صورت برخورد با نارسايي يا تخلف در حين رسيدگي خود، مراتب را به مؤسسان (مجمع عمومي) اطلاع دهد.

 

 

 

فصل سوم امور عمومي، مالي، محاسباتي، انحلال و تصفيه

ماده 26 – سال مالي از اول فروردين ماه هر سال آغاز و به پايان اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود مگر سال اول که از تاريخ تأسيس شروع و به پايان سال ختم مي‌گردد.

ماده 27 – تمامي اسناد مالي تعهد آور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکي از قبيل چک، سفته، برات و مکاتبات مؤسسه با امضاي مدير عامل و  مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت.

ماده 28 – مدير عامل مي‌تواند امضاي تمام يا قسمتي از اسناد ياد شده و مکاتبات مؤسسه را به قائم مقام خود (در صورت انتخاب) و يا يکي از اعضاي هيأت مديره تفويض نمايد.

ماده 29 – تمامي اموال و دارايي‌هايي که به مؤسسه تعلق گرفته يا بعداً به دارايي آن افزوده شود، در دفاتر مربوطه ثبت خواهد شد. در صورتي که از محل فعاليت‌هاي مؤسسه درآمدي تحصيل مي‌شود. پس از وضع هزينه‌هاي جاري و قانوني و منظور نمودن قسمتي از آن]بايد دقيقاً در اين محل ميزان مورد نظر توسط مؤسسه مشخص شود[  به ذخيره احتياطی (براي توسعه و پيشبرد امور مؤسسه) بقيه بين اعضاي مؤسسه مطابق اين اساسنامه قابل تقسيم خواهد بود.

ماده 30 – فوت، حجر، استعفا، خروج يا اخراج يک يا چند نفر از مؤسسان يا هيأت مديره و مدير عامل موجب انحلال مؤسسه نخواهد بود و عضو جانشين يا ساير اعضاء وظيفه محوله را تا معرفي عضو جديد توسط اعضاء مؤسسه و تأييد هيأت رسيدگي به امور مراکز فرهنگي انجام خواهند داد. ورثه يا قيم متوفي يا محجور در خصوص معرفي عضو جديد اولويت

خاص نخواهند داشت و عودت اموال مربوط به متوفي و محجور از مؤسسه به صاحبان حق براساس قوانين موضوعه کشور خواهد بود. (غير قابل تغيير)

ماده 31 – انحلال مؤسسه به راي موافق تمامي اعضاي مؤسس امکان پذير خواهد بود و در صورتي که در جلسه اول حضور تمامي اعضاء حاصل نگردد رأي دو سوم اعضاء مؤسس كه صاحب اكثريت سرمايه نيز باشند به شرط اينکه کمتر از دو نفر نباشد ملاک و معتبر خواهد بود. همزمان با انحلال، مدير تصفيه‌اي به انتخاب مؤسسان (مجمع عمومي) از بين اعضا يا خارج از اعضا تعيين خواهد شد. مدير تصفيه موظف است به حساب مطالبات و ديون و تمامي اموال و دارايي‌هايي مؤسسه رسيدگي و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهيها اقدام و گزارش نهايي را به مؤسسان (مجمع عمومي) تسليم نمايد. مؤسسان (مجمع عمومي) درباره باقيمانده اموال و دارايي‌هاي اخذ تصميم خواهند نمود. (غير قابل تغيير)

ماده 32 – ]در اين ماده بايد سرنوشت اموال مؤسسه در صورت انحلال آن دقيقاً مشخص گردد[

ماده 33 – پس از انحلال مؤسسه براساس صورتجلسه، مؤسسين بايد آن را به هيأت رسيدگي به امور مراکز فرهنگي اعلام تا اقدام مقتضي براي کان لم يکن کردن ثبت مؤسسه صورت پذيرد. در صورت عدم اعلام انحلال به هيأت

مزبورمؤسسه از تاريخ تنظيم صورتجلسه منحل تلقی مي‌شود؛ ولي مؤسسين در برابر اشخاص ثالث مسئوليت تضامني خواهند داشت. (غير قابل تغيير)

ماده 34 – هرگونه تغيير و اصلاح مفاد اساسنامه از قبيل تغيير آدرس، تغيير مؤسسان، تغيير زمينه فعاليت‌ها و ساير تغييرات بايد براساس اساسنامه مصوب و طبق صورتجلسه اعضاء مؤسس پس از تأييد هيأت رسيدگي به امور مراکز فرهنگي صورت پذيرد. (غير قابل تغيير)

ماده 35 – تمامي تغييرات پس از طي مراحل اساسنامه ای و تأييد نهايي هيأت رسيدگي به امور مراکز فرهنگي، فقط از طريق دبير هيأت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي به اداره ثبت شرکت‌ها براي ثبت تغييرات اعلام مي‌گردد. (غير قابل تغيير)

ماده 36 – درباره مسائلي که در اين اساسنامه پيش بيني نشده طبق مقررات قانوني حاکم بر مؤسسات غير تجاري و ضوابط تأسيس مؤسسات و مراکز فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رفتار خواهد شد. (غير قابل تغيير)

اين اساسنامه در سه فصل مشتمل بر 36 ماده در جلسه مورخ                 22/6/93               هيأت مؤسس مؤسسه فرهنگي هنري ” عصر طلوع ایمان ” با حضور تمامي اعضاء قرائت و به اتفاق آراء تصويب شد.

 

مشخصات و امضاي مؤسسان:

رديف نام و نام خانوادگي ش.ش صادره سال تولد نام پدر درصد سرمايه درصد تقسيم سود محل امضاء نشاني دقيق و شماره تلفن تماس ضروري
11 محمد فاطمی پور 13470 اصفهان 1361 حسن 25% 25% اصفهان رهنان خیابان شهیدان عاملی کوچه 15 پلاک 17909137380698
22 عباس شاکری 1394 اصفهان 1358 مرتضی 25% 25% اصفهان قهجاورستان بلوار غدیر دفتر شورای شهر09132138568
33 حسنعلی هادیان 200 فلاورجان 1361 اصغر 25% 25% اصفهان قهدریجان خیابان باهنر کوچهدانشمند پلاک209139642822
4 حسین مهدیزاده نراقی 7 دلیجان 1364 علی 25% 25% قم. خیابان آذر کوچه 57 پلاک 1109194528051

ساخت تیزرهای تبلیغی با انیمیشن سه بعدی

یکی از فعالیت های موسسه، تولید تیزرهای تبلیغاتی هستش که فعلا با قیمت یک میلیون تومان عرضه می شود.

این در حالی است که  تیزرهای تبلیغاتی که با نرم افزار های سه بعدی طراحی شده باشند  هر دقیقه انیمیشن در بازار ایران 4 میلیون تومان می باشد.

دو دقیقه انیمیشن با نمونه ای که در این قسمت خواهید دید یک میلیون تومان عرضه خواهد شد.

تلفن سفارش  09137380698

 

نمونه شماره دو

 

سایت رسمی موسسه چند منظوره فرهنگی هنری عصر طلوع ایمان با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی