نرم افزار جامع واقعیت افزوده موسسه فرهنگی هنری عصر طلوع ایمان با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی